Privacybeleid

1. Overzicht

Allsync waardeert uw privacy. We hebben dit privacybeleid opgesteld om uit te leggen hoe we informatie en gegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en vrijgeven wanneer u de Allsync-website op https://www.Allsync.com en alle Allsync mobiele applicaties ("Site") of Allsync gebruikt services ("Services").

Dit privacybeleid geeft ook uitleg over uw keuzes voor het beheren van uw informatievoorkeuren, inclusief het afmelden voor bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens (zoals hieronder gedefinieerd). De site wordt beheerd door Allsync, Nederland (hierna "Allsync", "wij", "ons" en "onze"). Voor de toepassing van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie zijn wij de gegevensbeheerder.

2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt

We zullen u op het moment van verzamelen een afzonderlijke kennisgeving sturen als het gebruik van die persoonlijke gegevens verschilt van het gebruik dat wordt beschreven in dit privacybeleid.

Persoonlijke gegevens wanneer u onze Site of Services gebruikt

We zullen informatie over u verzamelen wanneer u de site of service gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron en apparaatinformatie.
Via volgservices verzamelen we informatie over u, zoals de duur van het bezoek, paginaweergaven en navigatiepaden, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw gebruik, besturingssysteem, apparaatinformatie, gedrag, bezochte pagina's, enz. Deze anonieme informatie kan niet rechtstreeks met u worden geïdentificeerd.
Wij verzamelen informatie over aankopen die u via onze site of diensten hebt gedaan, zoals producttype, abonnementstype, aankoopdatum, enz.

Persoonlijke gegevens over u als u als gast bezoekt

Bepaalde beperkte services zijn beschikbaar zonder dat u zich hoeft aan te melden of een account te maken, ook wel gastgebruik genoemd. Dit is een bezoek aan onze handelswebsite, toegang tot een download- of uploadlink en andere. We zullen informatie over u verzamelen, zoals de duur van het bezoek, paginaweergaven en navigatiepaden, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik, besturingssysteem, apparaatinformatie, gedrag, bezochte pagina's. Deze anonieme informatie kan niet rechtstreeks met u worden geïdentificeerd.

Persoonlijke gegevens over u van externe bronnen

Andere informatie die we verzamelen, heeft betrekking op uw gebruik van onze Sites of Diensten

We kunnen aanvullende informatie van of over u verzamelen wanneer u met ons communiceert, contact opnemen met onze klantenserviceteams of reageren op een enquête.

3. Waarom bewaren we persoonlijke gegevens?

We bewaren persoonlijke gegevens in een herkenbare vorm voor de kortst mogelijke tijd die nodig is om onze wettelijke of reglementaire verplichtingen na te komen en voor onze zakelijke doeleinden. Als uw account is afgesloten of geen actieve services heeft, worden uw gegevens van onze servers / service verwijderd.

4. Hoe verwerken we persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om verschillende redenen die gerechtvaardigd zijn door de wetgeving inzake gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER) en Nederland.

Om de Sites te exploiteren en de Services te leveren, inclusief om:

Voor onze legitieme belangen, inclusief om:

Met uw toestemming, inclusief om:

U kunt uw toestemming te allen tijde en kosteloos intrekken.

5. Delen we persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens of andere informatie over u met anderen delen op verschillende manieren, zoals beschreven in dit gedeelte van het privacybeleid. We kunnen uw persoonlijke gegevens of andere informatie delen om de volgende redenen:

We kunnen informatie over u delen met andere partijen voor de zakelijke doeleinden van Allsync of zoals toegestaan ​​of vereist door de wet, waaronder:

Met uw toestemming:

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden voor hun marketingdoeleinden.

6. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

We gebruiken de informatie over u en uw gebruik van de service:

7. Verwerking in de EU.

Houd er rekening mee dat uw persoonlijke gegevens en communicatie kunnen worden overgedragen aan en onderhouden op servers of databases die zich buiten uw staat, provincie of land bevinden. Houd er rekening mee dat we alle informatie verwerken en opslaan op beveiligde servers in de Europese Unie. Dit is noodzakelijk om uw persoonlijke gegevens te verwerken. De wetten in de Europese Unie zijn misschien niet zo beschermend voor uw privacy als die op uw locatie. Door onze Site of Diensten te gebruiken en Persoonsgegevens via de Site in te dienen, gaat u akkoord met deze verzameling, gebruik, overdracht en openbaarmaking van uw Persoonsgegevens en dat dergelijke verzameling, gebruik, overdracht en openbaarmaking wordt beheerst door toepasselijke wetgeving van de Europese Unie .

8. Hoe gebruiken we cookies en trackingtechnologieën?

Wij gebruiken cookies (een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst om uw computer en browser te identificeren) op de Site. Wij gebruiken cookies om de ervaring van de Site en Services te verbeteren, zoals het vooraf invullen van uw gebruikersnaam voor eenvoudiger inloggen en het behouden van uw gebruikerssessie. We gebruiken geen cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen. De meeste webbrowsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw webbrowser resetten om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden, maar bepaalde functies van de site of services werken mogelijk niet als u cookies verwijdert of uitschakelt. U kunt ook meer over cookies te weten komen op www.allaboutcookies.org hier vindt u aanvullende nuttige informatie over cookies en hoe u cookies kunt blokkeren met verschillende browsertypen. De cookies van Allsync worden na 1 jaar automatisch verwijderd.

9. Verwerken we speciale categorieën persoonlijke gegevens?

Allsync verwerkt geen persoonsgegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van de vakbond onthullen, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het doel een natuurlijke persoon uniek te identificeren, gegevens betreffende gezondheid of gegevens betreffende het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

10. Welke privacykeuzes zijn voor u beschikbaar?

1. E-mailadres

Het e-mailadres is een verplicht kenmerk bij het instellen van uw Allsync-account en wordt bij het inloggen gebruikt als een unieke identificatie. U kunt uw e-mailadres echter op elk gewenst moment wijzigen via Accountinstellingen.

We kunnen u marketingmateriaal sturen over onze Sites, Diensten, producten. U kunt zich afmelden voor deze marketingcommunicatie die we verzenden door de instructies in de e-mails die u ontvangt te volgen. Als u een account bij ons hebt, kunt u uw communicatievoorkeuren ook aanpassen in uw Accountinstellingen .

Opmerking: we zullen u mededelingen sturen die nodig of noodzakelijk zijn om te verzenden naar Gebruikers van onze Services, meldingen die belangrijke informatie bevatten over de status van uw account en andere communicatie die u bij ons aanvraagt. U kunt zich niet afmelden voor het ontvangen van deze berichten, zolang u de service gebruikt, maar u zult deze niet meer ontvangen zodra u uw account hebt gedeactiveerd.

2. Telefoonnummer

U kunt ervoor kiezen om tweefactorauthenticatie in te schakelen voor uw account en we zullen uw telefoonnummer nodig hebben om u een beveiligingscode als een sms te sturen. U kunt uw telefoonnummer op elk moment wijzigen via uw accountinstellingen. We kunnen uw telefoonnummer gebruiken om u accountmeldingen te sturen, bijvoorbeeld achterstallige meldingen over facturen.

3. Uw naam en adres. (voor facturering)

U kunt uw naam en / of adres wijzigen in Accountinstellingen.

4. Cookies

Mogelijk hebt u opties beschikbaar om uw cookievoorkeuren te beheren. Uw browser of internetapparaat kan u bijvoorbeeld toestaan ​​bepaalde cookies en andere volgtechnologieën te verwijderen, uit te schakelen of te blokkeren. Je kunt meer leren door AboutCookies.org te bezoeken .U kunt ervoor kiezen om deze opties in te schakelen, maar als u dit doet, kunt u mogelijk niet veel van de belangrijkste functies en functies gebruiken die beschikbaar zijn op een Service of Site.

5. Accounts van derden

Wanneer u zich registreert bij Facebook, verbindt u uw Allsync-account met andere platforms van derden. We kunnen verschillende informatie over u ontvangen wanneer deze verbinding tot stand wordt gebracht, maar geen van de functies met betrekking tot deze verbinding is verplicht en u kunt ervoor kiezen om uw Allsync-account niet te koppelen.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met uw informatie en u uw toestemming wilt onthouden, kunt u dit doen door uw Allsync-account te verwijderen. U kunt uw account verwijderen door contact met ons op te nemen.
Voor andere claims met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en privacy, kunt u contact met ons opnemen op support@Allsync.com . Let op: voor het indienen van meerdere claims kan een vergoeding worden gevraagd van maximaal 10 EURO.

11. Wat zijn uw rechten?

In deze sectie hebben we de rechten samengevat waarover u beschikt op grond van de wet inzake gegevensbescherming. Raadpleeg voor meer informatie over uw rechten de relevante wetgeving en richtlijnen van de regelgevende instanties.

Het recht op informatie
Het privacybeleid van Allsync beschrijft onze werkwijzen in detail in eenvoudige taal. Alles wat u moet weten, is hier. Als u meer vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via support@Allsync.com.

Het recht op rectificatie
Als u denkt dat we de verkeerde gegevens over u hebben of dat uw gegevens onvolledig zijn, kunt u dit op elk gewenst moment wijzigen via uw accountinstellingen Lees hier hoe u uw informatie kunt beheren.

Het recht om te wissen
Wanneer u uw Allsync-account verwijdert, worden uw gegevens en bestanden van uw apparaten verwijderd.

Het recht om de verwerking te beperken
U kunt de verwerking van uw gegevens tijdelijk beperken door uw account op te schorten. Opgeschorte rekeningen worden 3 maanden bewaard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gedurende deze periode kan het account op elk moment worden hersteld en zullen informatie of bestanden verloren gaan. Aan het einde van de periode worden niet-teruggezette accounts automatisch verwijderd en wordt informatie verwijderd. Neem contact met ons op via support@Allsync.com om accountopschorting aan te vragen door uw redenen op te geven.

Het recht op gegevensportabiliteit
Neem contact met ons op via support@Allsync.com om een ​​kopie van de gegevens die we over u opslaan aan te vragen. Zodra het klaar is, ontvangt u het bestand via e-mail.

Het recht op toegang
Lees ons privacybeleid voor informatie over welke gegevens door ons worden verwerkt. Neem contact met ons op via support@Allsync.com als u nog vragen heeft.

Het recht om bezwaar aan te
tekenen Bovenop de mogelijkheid om u af te melden voor verwerking door uw instellingen te wijzigen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van bepaalde gegevensvormen, zoals beschreven in Privacyopties. Neem contact met ons op via support@Allsync.com als u nog vragen heeft.

Het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde beslissingen en profilerin We kunnen een geautomatiseerde beslissing nemen om een ​​gebruiker te blokkeren, voor het geval we vermoeden dat deze gebruiker onze services gebruikt voor illegale handelingen of handelingen die onze gebruiksvoorwaarden schenden. Als u van mening bent dat uw account op onrechtmatige wijze is geblokkeerd, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam.

12. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We handhaven technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden voor uw persoonlijke gegevens tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging. De beveiligingsmaatregelen omvatten firewalls, gegevensversleuteling, fysieke toegangscontroles naar onze datacenters en autorisatiecontroles voor toegang tot informatie. Hoewel we ons inzetten voor het beveiligen van onze systemen en services, bent u verantwoordelijk voor het beveiligen en onderhouden van de privacy van uw wachtwoord (en) en account- / profielregistratie-informatie en om te controleren of de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden juist en actueel zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beschermen van Persoonsgegevens die we delen met een derde partij op basis van een accountverbinding die u hebt geautoriseerd.

In het onwaarschijnlijke geval dat een inbreuk op de beveiliging die de rechten en vrijheden van personen beïnvloedt wordt ontdekt, zal Allsync, volgens ons risicobeoordelingsbeleid, deze personen onverwijld op de hoogte brengen.

13. Kunnen kinderen onze diensten gebruiken?

De site en services zijn bedoeld voor gebruikers van 18 jaar of ouder. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als we ons ervan bewust worden dat we per abuis persoonlijke informatie hebben ontvangen van een kind jonger dan 18 jaar, zullen we dergelijke informatie uit onze gegevens verwijderen.

14. Updates of wijzigingen in de verwerking

Als we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor een nieuw doel dat niet wordt gedekt door dit privacybeleid, zullen we u een nieuw bericht sturen waarin dit nieuwe gebruik wordt uitgelegd voordat de verwerking wordt gestart en waarin de relevante doeleinden en verwerkingsvoorwaarden worden uiteengezet. Waar en wanneer nodig, zullen we uw voorafgaande toestemming vragen voor de nieuwe verwerking.

We houden dit privacybeleid regelmatig in de gaten en we zullen eventuele updates op deze webpagina plaatsen https://www.Allsync.com/privacy. Deze privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 24.05.2018.

In andere omstandigheden, als we besluiten dit privacybeleid te wijzigen, zullen we u informeren door het herziene privacybeleid op de site te plaatsen. Die wijzigingen worden van kracht op de revisiedatum, die wordt weergegeven in het herziene privacybeleid. Als u onze Site of Services blijft gebruiken, stemt u in met het herziene Privacybeleid.

15. Neem contact met ons op

U kunt contact met ons opnemen als u algemene vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid en aanvullende kennisgevingen of de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.
Onze functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd via support@Allsync.com

16. Definities

Account betekent een Allsync-ledenaccount.

Apparaatinformatie betekent gegevens die automatisch kunnen worden verzameld vanaf elk apparaat dat wordt gebruikt voor toegang tot de site of services. Dergelijke informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw apparaattype; de netwerkverbindingen van uw apparaat; de naam van je apparaat; het IP-adres van uw apparaat; informatie over de webbrowser van uw apparaat en internetverbinding die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Site of Services;

Gebruik door gasten betekent het gebruik van de Services door een persoon zonder zich aan te melden en / of een Account aan te maken.

Allsync en dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. In dit privacybeleid wordt Allsync soms aangeduid als "wij", "ons" of "onze", afhankelijk van de context.

Persoonsgegevens betekent informatie die kan worden geassocieerd met een geïdentificeerde of direct of indirect identificeerbare natuurlijke persoon. "Persoonlijke gegevens" kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum.

Proces betekent elke methode of manier waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens of verzamelingen persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging en raadpleging, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijning of combinatie, beperking, wissen of vernietigen van persoonlijke gegevens.

Diensten betekent alle producten, services, inhoud, functies, technologieën of functies en alle gerelateerde websites, toepassingen en services die Allsync u aanbiedt met een Account of Gastgebruik.

Sites betekent de websites, mobiele apps, officiële sociale mediaplatforms of andere online eigenschappen waarmee Allsync de Services aanbiedt en die dit Privacybeleid heeft gepost of gelinkt.

Technische Gebruik Gegevens betekent informatie die wij verzamelen van uw telefoon, computer of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Sites of Diensten. Technisch Gebruiksgegevens vertelt ons hoe u de Sites en Diensten gebruikt, zoals wat u hebt gezocht en bekeken op de Sites en de manier waarop u onze Services gebruikt, inclusief uw IP-adres, statistieken over hoe de pagina's worden geladen of bekeken, de websites die u gebruikt bezocht voordat ze naar de Sites kwamen en andere gebruiks- en browsegegevens verzameld via Cookies.

Gebruiker betekent een persoon die de Services gebruikt of toegang tot de Sites heeft en een relatie heeft opgebouwd met Allsync (bijvoorbeeld door een Account te openen en akkoord te gaan met de Servicevoorwaarden van Allsync) of anderszins de Services voor Gastgebruik gebruikt.

Revised: 24 mei 2018